Η εργοθεραπεία προάγει τη βελτίωση της λειτουργικότητας του παιδιού στο σπίτι, στο σχολείο και σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα.

Απευθύνεται σε παιδιά και εφήβους με:

  • Ψυχοκινητικές και αναπτυξιακές δυσκολίες.
  • Δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης και επεξεργασίας.
  • Υπερκινητικότητα, διάσπαση προσοχής.
  • Νοητική καθυστέρηση.
  • Μαθησιακές και συναισθηματικές δυσκολίες.
  • Δυσκολίες στην συμπεριφορά.

Στόχος της εργοθεραπείας χρησιμοποιώντας τις κατάλληλες θεραπευτικές μεθόδους είναι το άτομο (παιδί - έφηβος) να ανταποκρίνεται σε όλους τους τομείς ανάπτυξης, αυξάνοντας παράλληλα την αυτοεκτίμησή του.

Οι τομείς που παρεμβαίνει η εργοθεραπεία είναι:

  • Ο γνωστικός - αντιληπτικός τομέας. Συγκέντρωση, οργάνωση, χωροχρονικός προσανατολισμός, κατανόηση.
  • Αδρή και Λεπτή κινητικότητας. Συντονισμός άνω και κάτω άκρων. Ισορροπία. Ενδυνάμωση – χαλάρωση. Γραφοκινητικός συντονισμός.
  • Κοινωνικές Δεξιότητες. Βλεμματική επαφή. Κοινωνική ενσωμάτωση. Προσαρμοστικότητα.
  • Τομέας Αυτοεξυπηρέτησης.

Οι εργοθεραπευτές μας συνεργάζονται με τις άλλες ειδικότητες μας, τους γονείς καθώς και τους εκπαιδευτικούς ώστε το παιδί να λειτουργεί παραγωγικά σε όλους τους τομείς της ζωή του.