Συμβουλευτική είναι η διαδικασία μέσα από την οποία βελτιώνεται η αλληλεπίδραση και η επικοινωνία των μελών της οικογένειας. Ενισχύεται ο γονεϊκός ρόλος και οι γονείς καθοδηγούνται σε θέματα που αφορούν τους ίδιους και τα παιδιά τους.

Ο ειδικός ψυχικής υγείας θα βοηθήσει σημαντικά τους γονείς:

  • να ξεκαθαρίσουν τις προτεραιότητές τους.
  • να ανακουφίσουν τα αρνητικά τους συναισθήματα.
  • να επιλύουν τις κρίσιμες καταστάσεις που τυχών αντιμετωπίζουν.
  • να αναπτύξουν την ικανότητα επίλυσης δύσκολων καταστάσεων.