Η Πρώιμη παρέμβαση είναι το σύνολο των προγραμμάτων που βοηθούν τα βρέφη και τα νήπια με αναπτυξιακές διαταραχές. Στόχος τους είναι να βοηθήσουν τα μωρά να βελτιώσουν δεξιότητες που είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη τους κατά τα τρία πρώτα χρόνια ζωής.

Τέτοιες δεξιότητες είναι:

  • Κινητικές.
  • Γνωστικές.
  • Επικοινωνιακές (ομιλία - κατανόηση).
  • Κοινωνικο - συναισθηματικές (παιχνίδι).
  • Αυτοφροντίδας.

Τα προγράμματα αυτά υποστηρίζουν την οικογένεια με την κατάλληλη συμβουλευτική και ψυχολογική υποστήριξη προκειμένου να αποδεχτούν την κατάσταση και να συμβάλλουν ουσιαστικά στην θεραπευτική οργάνωση των παιδιών τους.